חיסכון במים

למען עתיד טוב יותר לכולנו

   ספט 06

מכסת המים בישראל

זה לא סוד שמדינת ישראל סובלת כבר שנים ממשבר מים ממושך.

אז נכון, הכנרת אמנם לא ריקה ממים אך המפלס שלה בירידה מתמדת בשנים האחרונות, וכל שנה אנחנו מתפללים לעוד ועוד גשמים שימלאו את אגם הכנרת כמה שיותר על מנת שיהיה רזרבות למאגרי השתייה והחקלאות.

פתרונות רבים יושמו במדינת ישראל לבעיית המים שלנו, החל מהתפלת מי תהום ועד מאגרים טבעיים של מי גשמים ברחבי הארץ אך עדיין במדינת ישראל מונהגת מדיניות של חסכון במים על מנת שלא להגיע למצב בו תרד כמות המים במדינה ובכנרת אל מתחת לקו האדום. כתוצאה מכך מקציבה רשות המים מכסות לתושבי המדינה ולחקלאים לצורך השקיית השדות שלהם.

לשוק הצריכה הפרטית, כלומר לבתים של התושבים ההקצבה החודשית היא 3.5 קוב לנפש, כלומר אם בבית חיים שתי נפשות ההקצבה החודשית של אותו בית היא 7 קוב או אם למשל חיים זוג ושני ילדים בבית מסויים אז ההקצבה היא 14 קוב לכל הבית למשך חודש וכן הלאה. במסגרת ההקצבה הזו התעריף למים הוא מוזל אך אם ישנה חריגה מההקצבה החודשית לאותה כמות בית אז אותו משק בית משלם על ההפרש בצריכה את התעריף הלא מוזל. כלומר אם משפחה בת 4 נפשות צרכה 20 קוב מים בחודש מסויים, על ה-14 שמוקצבים לה היא תשלם תעריף מוזל ועל 6 הקוב הנוספים שהם צרכו תשלם המשפחה תעריף יקר יותר היות וחרגו מן ההקצבה החודשית.

בחקלאות הדבר הוא דומה רק ששם, ההקצבה החודשית היא גדולה הרבה יותר היות ולוקחים בחשבון ששם יש הרבה יותר צריכת מים על מנת לגדל את הגידולים שנשתלו בשטחים החקלאיים או להשקות את הפרות והעיזים שאותם מגדלים החקלאים.