חיסכון במים

למען עתיד טוב יותר לכולנו

   יול 23

מי קולחין לחקלאות מצמצמים את בזבוז מי השתיה?

אחד הנושאים המדוברים בישראל עוסק סביב סוגיית המחסור במים, תהליך ההתפלה ושימוש במי קולחין במטרה להפחית את השימוש במי השתיה כאשר בשנים האחרונות, יותר ויותר נעשה שימוש במים שעוברים התפלה לצורך השקית החקלאות.

בישראל מיצרים למעלה מ-500 מליון מ״ק שפכים בשנה. מרבית השפכים הללו עוברים תהליך של התפלה וטיהור כאשר אלו משמשים להשקית חקלאות ובין השאר גם למטרות השקיה נוספות כמו גינון, תעשיה, תיירות ועוד…

לצערנו, יש אפשרות להעביר לחקלאות כמות גדולה יותר של מים וכך להפחית בצורה משמעותית את השימוש במים המיועדים לשתיה ולחסוך במים ובמליוני שקלים בשנה, אך כתוצאה מעיכוב אישורים, בירוקרטיות ושאר בעיות הקשורות לממשלה ולרשות המים, עדין כמות מי הקולחין שמועברת לצורכי חקלאות איננה מספיקה ולכן כן עושים שימוש במים המיועדים לשתיה. השנה אושרה תכנית ענק שאמורה לאפשר שינוי ולהזרים יותר מים מותפלים לצרכי חקלאות.

קצת נתונים

היום אחוז תהליך התפלת מי קולחים עומד על 75% כאשר כאמור, מרבית המים מועברים לצרכי חקלאות. 135 מפעלים הפזורים בכל המדינה מספקים 355 מליון מ״ק בשנה. באחוזים מדובר ב31% מסך המים אשר מועברים לחקלאות. המטרה היא לאפשר ניצול של למעלה מ-90% לצרכי חקלאות ושאר שימושים בכדי להפנות יותר מי שתיה לשימוש הביתי.